Вид на услугата Цена в лв с ДДС

Преглед:

Преглед общ:
Кучета мини породи (до 10кг) 10
Кучета средни породи (от 11до 25 кг) 15
Кучета едри и гигантски (едри 26 – 45, гигантски > 50 кг) 20-25
Котки, зайци и екзотични 10
*Селскостопански животни (ЕКЖ, ЕПЖ, ДПЖ, СВ) и циркови 30
Офталмологичен преглед:
Кучета мини породи (до 10кг) 20
Кучета средни породи (от 11до 25 кг) 25
Кучета едри и гигантски ( едри26 – 45, гигантски > 50 кг) 25-30
Котки, зайци и екзотични 15
*Селскостопански животни (ЕКЖ, ЕПЖ, ДПЖ, СВ) и циркови 35
Преглед с отоскоп:
Кучета мини породи (до 10кг) 10
Кучета средни породи (от 11до 25 кг) 15
Кучета едри и гигантски ( едри26 – 45, гигантски >50 кг) 20-25
Котки, зайци и екзотични 10
*Селскостопански животни (ЕКЖ, ЕПЖ,ДПЖ, СВ) и циркови 30
Всеки следващ контролен 5
Консултация 10
Второ мнение 20

Обозначениете с „ * “ не включват посещението на място при животното, цената за посещението се определя в
зависимост от местонахождението на обекта и броя на животните който ще се преглеждат

Администрация и документи

Издаване и преиздаване на международен паспорт 5
Поставяне на микрочип 40
Въвеждане на животно във Вет Ис (на животни които не са микрочипирани от практиката) 5

Диагностика

Рентгенография
(цена на една рентгенова снимка, без включена анестезия и контрастна материя)
25
Кръвни изследвания:
ПКК (Пълна кръвна картина) 15
Биохимия 1: (Глюкоза, Урея, Креатинин, АСАТ, АЛАТ, Алкана фосфатаза, Общ протеин) 40
Биохимия 2: (Микро и макро елементи – K, Na, Cl, Ca, P, Mg) по 5 лв на елемент
Пакет (ПКК+Биохимия 1) 50
Биохимия 3: Хормонален статус: 35
Щитовидна жлеза – FT3, FT4 и TSH 20
Прогестерон (Progesteron) 20
Кортизол (Cortizol) 20
Диагностициране за куцота на кон – флекс тестове (без цената на посещението) 100
Кожна проба за паразитологично изследване 15
Микробиология с антибиотикограма 30
Бързи серологични тестове:
за парвовироза 30
за гана 30
CPV, CCV, Giardia 40
за дирофилариоза 30
за токсоплазмоза 30
CaniV4 50
за коронавирусна инфекция 30
за гиардия 30
за лейшманиоза 30
за бруцелоза 30
за бяс 30
CPV/CCV 35
за котешка левкемия и имунодефицитен вирус 35
за инфекциозен перитонит антителен 30
за инфекциозен перитонит антигенен 30
за панлевкопения 30

Ваксини

Куче (DHP) 20
Куче (DHА2PPi+L) 25
Котка (RCP) 25
Заек (Песторин) 10
Заек (РабВак 3) 20
Срещу херпесвирус при кучета 100
Противогъбична – куче и котка 20
Против кучешка кашлица (KC) 20
Противобясна 15
*Тетанус еднокопитни 20
*Грип и Тетанус еднокопитни 35
*Грип еднокопитни 30
*Ринопневмонит еднокопитни 40
*Срещу трихофития по говедата 10

Обозначениете с „*“ не
включват посещението на място при животното, цената за посещението се определя в зависимост от местонахождението на
обекта и броя на третираните животни!

Манипулации:

*Поставяне на подкожна/ мускулна инжекция 10
Флуидна терапия
Венозна инфузия:
Банка – система – куче За процедура – 20
Банка – система – котка За процедура – 15
Банка – инфузомат – куче 20
Банка – инфузомат – котка 15
колоидни разтвори – за 5 мл 1,5
Подкожна инфузия 30
Поставяне на венозен катетър 10
Вземане на кръв 10
*Обезпаразитяване външно/ вътрешно 5
Отстраняване на кърлеж: до 4 кърлежа 5
Отстраняване на кърлеж: над 4 кърлежа 15
Превръзка/шина:
ниво 1 10 – 20
ниво 2 20 – 40
ниво 3 40 – 50
ниво 4 50 – 60
Почистване на анални жлези 10
Промивка и лечение на анални жлези 35
Изрязване на нокти на куче 5
Изрязване на нокти, зъби на декоративниптици и гризачи 10
Сухо почистване на ухо 10
Отстраняване на чуждо тяло от ухо/уши – без упойка 40
Отстраняване на чуждо тяло от лапа – без упойка 25
Отстраняване на чуждо тяло от нос – без упойка 40
Отстраняване на чуждо тяло от око – без упойка 50
Обработка на повърхностна рана, вкл.повърхностна прясна ухапана рана – без упойка 30
Повторна и т.н. промивка и/илипревръзка на рана – без упойка 10
Обработка на абцес/флегмон – без упойка 40
Катетеризация мъжка котка за вземане на стерилна урина – без упойка 15
Катетеризация на мъжко куче за вземане на стерилна урина 20
Катетеризация на мъжки котка и куче 15
Катетеризация на женско животно 20
Клизма 25
Почистване на зъбен камък – без упойка:
1-ва степен 35 – 40
2-ра степен 40 – 45
3-та степен 45 – 50
4-та степен 50 – 60
Обработка на зъби на кон 80 – 100
Обратима стерилизация на кучета (♂и♀) и котки (♂и♀) – поставяне на инплант Супралорен 120

Отбелязаните с „ * “ не бключват цената на медикамента

Физиотерапия и акупунктура

*цената е за една процедура

Магнитотерапия 15
Електрофореза 25
Диадинамични, фарадични и др токове 15
Електомиостимулация 20
Акупунктура – стандартна 20
Акупунктура – моксотерапия 30
Акупунктура – нажежена игла 30
Електроакупунктура 35

Операции:

Операции в областта на главата

Пластика на твърдо небце 120 – 200
Пластика на меко небце 120 – 200
Ороназална фистул 100 – 200
Отстраняване на гингивални тумори/и епулис/ 100 – 200
Екстирпация на слюнчена жлеза 100 – 200
Корекция на ентропиум / ектропиум – едностранно 100 – 150
cherry eye – едностранно 100 – 150
Корнеална язва – скарификация 100 – 150
Корнеална язва – конюнктивална лапичка 100 – 200
Пришиване на клепачи /трети клепач / 100 – 150
Корнеално чуждо тяло 100 – 200
Хирургично отстраняване на ектопични мигли 100 – 150
Рана/и на клепача/ите 100 – 200
Тумор/и на клепача/ите 100 – 200
Проптозас на очната ябълка 100 – 180
Енуклеация на очната ябълка 100 – 180
Хирургично лечение на отохематом 150
Брахицефален синдром (пластика на ноздрите) 150 – 250

 

Коремни операции

Диагностична лапаротомия – куче до 30 кг 100
Диагностична лапаротомия – куче над 31 кг 150
Диагностична лапаротомия – котка 80
*Кастрация на котка 120
*Кастрация на женско куче до 10 кг. 140
*Кастрация на женско куче 11 – 20 кг. 160
*Кастрация на женско куче 21 – 40 кг. 180
*Кастрация на женско куче над 40 кг. 200
*Пиометра – кучедо 14 кг 150
*Пиометра – куче15 – 25 кг 170
*Пиометра – куче26 – 40 кг 190
*Пиометра – кученад 41кг 210
*Пиометра – кученад 6г. 20 лв над горните цени!
*Пиометра – кученад 12 г. 40 лв над горните цени!
*Пиометра – коткадо 6г. 150
*Пиометра – котка6 – 12 г. 170
*Пиометра – котка над 12 г. 190
*Цезарово сечение – куче 200 – 300
*Цезарово сечение – котка 150 – 200
Спленектомия – куче 150 – 250
Спленектомия – котка 100 – 200
Отстраняване на чуждо тяло от стомаха на куче 150 – 350
Отстраняване на чуждо тяло от стомаха на котка 150 – 250
Отстраняване на чуждо тяло от червата на куче 150 – 350
Отстраняване на чуждо тяло от червата на котка 150 – 250
Превъртане на червата/ инвагинация на черва – куче 150 – 350
Превъртане на червата/ инвагинация на черва – котка 150 – 250
Превъртане на стомах на куче 250 – 500
Превъртане на стомах на котка 250 – 350
Пилоропластика – куче 150 – 350
Пилоропластика – котка 150 – 250
Тумор на стомаха – куче 250 – 500
Тумор на стомаха – котка 250 – 350
Диафрагмална херня 500 – 800
Лобектомия – черен дроб 400 – 800
Мегаколон – куче 150 – 350
Мегаколон – котка 150 – 250
Остраняване на камъни в пикочен мехур – куче 200 – 350
Остраняване на камъни в пикочен мехур – котка 150 – 250
Остраняване на камъни в бъбрек – куче 250 – 350
Остраняване на камъни в бъбрек – котка 150 – 250
Аностомоза тънко черво – жлъчен мехур – куче 250 – 350
Аностомоза тънко черво –жлъчен мехур – котка 200 – 300
Остраняване нажлъчен мехур – куче 350 – 600
Остраняване на жлъчен мехур – котка 250 – 400
Нефректомия (премахване на бъбрек) – куче 300 – 500
Нефректомия (премахване на бъбрек) – котка 200 – 300

Обозначениете с „ * “ цената се променя при наличните обстоятелства както следва: затлъстяване +20%,
разгоненост +20%, бременност +50%!

 

Операции на пикочо – половата система

Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс, пролапс на уретрата 150 – 300
Уретростония – куче 150 – 300
Уретростомия – котка 100 -200
Реуретростомия 200 – 400
Травматично разкъсване на уретрата 200 – 400
Отстраняване на тумори на пикочен мехур 200 – 350
Вагинални тумори 200 – 350
Влагалищна хиперплазия 200 – 350
Тумори на тестисите 150 – 250
Кастрация на котарак 80
Кастрация на мъжко куче:
до 10 кг. 100
11 – 20кг. 120
21 – 40 кг. 140
> 40 кг. 160
Пролапс (изпадане) на влагалище 200 – 350
Пролапс (изпадане) на пенис 200 – 350
Отстраняване на простата 250 – 450
Простатен абсцес 300 – 500
Простатна циста 250 – 450
Мастектомия едностранна тотална – куче 200 – 300
Мастектомия еднстанна тотална – котка 100 – 200
Асистирано раждане 100 – 200
*Прекъсване на бременност – куче 20 – 50
*Прекъсване на бременност – котка 20 – 40

Отбелязаните с „ * “ не включват цената на медикамента!

 

Мекотъканна хирургия

Кожни рани:
1-ва степен 40 – 50
2-ра степен 50 – 70
3-та степен 70 – 90
4-та степен 90 – 120
Пластика 120 – 200
Трансплантация на кожа 120 – 200

 

Кожни тумори:
1-ва степен 120
2-ра степен 150
3-та степен 170
4-та степен 200

 

Перинеални тумори 200 – 300
Пъпна (умбиликална) херния 120
Скротална, Ингвинална, Фемурална херния 100 – 200
Евентерация(травматична херния) 200 – 300
Перинеална херния 200 – 400
Екстирпация на перианални жлези 100 – 200

 

Корекция на изпадане на ректума:
без некроза на червото 100 – 200
с некроза на червото 200 – 300
колонопексия 200 – 300

Стационар

* Цената на стационар не включва: прилаганите медикаменти и медицински процедури

Кучета:Кучета мини породи (до 10кг)

Кучета средни породи (от 11до 25 кг)

Кучета едри и гигантски ( едри26 – 45,   гигантски >50 кг)

2025

30

Котки 15

Хотелски услуги

* в цената е включено двукратно хранене със суха храна и вдукратно разхождане(разходката е само за
кучетата!)

Хотел кучета:
до 40 см височина 15
41 – 70 см височина 20 – 25
> 70 см височина 30
Хотел котки 10

Терминални услуги

Евтаназия (хуманно умъртвяване) – котка 30 – 50
Евтаназия (хуманно умъртвяване) – гризач 20 – 40
Евтаназия (хуманно умъртвяване) – куче 50 – 80
Евтаназия (хуманно умъртвяване) – селскостопански животни (ЕКЖ, ЕПЖ, ДПЖ, СВ) и циркови 200 – 400
Аутопсия котка 80 – 100
Аутопсия куче 80 – 120
**Аутопсия селскостопански животни (ЕКЖ, ЕПЖ,  ДПЖ, СВ) и циркови 100 – 300

*Окончателната цена се пресмята след претегляне на тялото на животното и всички принадлежности
кън него (одеала, играчки и др.)!

Обозначениете с „ ** “ не включват посещението на място при животното, цената за посещението
се определя в зависимост от местонахождението на обекта и броя на животните който ще се аутопсират!

В цената на аутопсията НЕ влиза цена за патохистологични, микробиологични,
рентгенологични или каквито и да е други изследвания!