Услугите, които предлагаме:

 • Ваксини
 • Обезпаразитяване
 • Анестезия
 • Хирургия
 • Операции в областа на главата
 • Коремна и мекотъканна хирургия
 • Операции на уринарните / половите/ пътища
 • Стоматология
 • Физиотерапия
 • Кардиология
 • Интензивни грижи
 • Флуидна терапия
 • Медицински процедури
 • Диагностика
 • Хотел за кучета
 • Хотел за котки
 • Стационар за кучета и котки

Видове животни с които работим:

 • Кучета и котки
 • Еднокопитни
 • Селскостопански
 • Циркови
service_1 service_9 service_4 service_3service_8 service_10 service_5 service_2   service_7